16512

رویه ارسال

سفارشاتی که طی ساعات اداری به ثبت برسند حداکثر 4 ساعت زمان خواهند برد تا به دست مشتریان ساکن تهران برسند و برای مشتریان سایر شهرستان ها ارسال توسط تیباکس بین 1 تا 2 روز زمان خواهند برد.

ساعت کاری فروشگاه اینترنی پوز تمپر :

از شنبه تا چهارشنبه

10 الی 19

پنجشنبه ها :

12 الی 15

 توجه داشته ثبت سفارش در 24 ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی خواهد بود.