16512

رویه ارسال

سفارشاتی که طی ساعات اداری به ثبت برسند حداکثر 4 ساعت زمان خواهند برد تا به دست مشتریان ساکن تهران برسند و برای مشتریان سایر شهرستان ها ارسال توسط تی باکس بین 3 تا 5 روز زمان خواهند برد.

ساعت کاری فروشگاه اینترنی پوز تمپر :

از شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15

پنجشنبه ها :

8 الی 12

 توجه داشته برای ثبت سفارش در 24 ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی خواهد بود.